Het wapen van de familie Brunselaar

                 

Tijdens de bewerking van "Welkom in de wereld die kermis heet"  deel 2, was het Wim Brunselaar uit Heerlen, gedreven door zijn enthousiastme bij het horen van het op hande zijnde van dit tweede deel, die mij er op wees dat er in het verre verleden een familiewapen moet zijn geweest. Ik beïndigde het gesprek met de woorden: We gaan ernaar zoeken Wim, en als we niets vinden ontwerp ik er zélf een...

Hoe Christina Brunselaar - Sipkema en ik er ook naar zochten: we konden helaas niets vinden...  Het idee heeft mij echter nooit losgelaten, en trots als ik ben (of is het ijdelheid...) ging ik aan de slag.

Uitgangspunt was "Boeren"  Derk Brunselaar, gehuwd met Fraukje Kremer.

Ik zeg u heel eerlijk dat ik trots ben op het eindresultaat.


Herman Rimmert Atsma
OMSCHRIJVING WAPENSCHILD:

1e kwartier: wapen van Epe, geboorteplaats "Boeren" Derk Brunselaar
2e kwartier: Martinitoren Groningen, geboorteplaats Froukje Kremer.
3e kwartier: afbeelding familienaam, Bruns (brunch/eten/drinken/ontspanning
                       laar (laer/loo/bos) Op de splitsing wegen twee handelsreizigers
4e kwartier: 7 ganzen, het aantal generaties v/a "Boeren" Derk Brunselaar

Op de horizontale breeklijn 10 blauwe sterren, die het aantal kinderen van dit echtpaar uitbeelden.

Derk Brunselaar werd geboren op 7-10-1860 te Epe, en overleed op 15-2-1917 te Utrecht. Hij huwde op 27-08-1884 te Amsterdam met Froukje Kremer, geboren op 15-10-1863 te Groningen, overleden op 07-05-1929 te Enschede.

NOOT: 
Derk Brunselaar, alias "Boeren Derk" is de ouds gevonden stamvader van de familie Brunselaar, en mag de "Oer vader" genoemd worden. Alle huidige generaties worden afgeleid uit dit huwelijk.  Opmerkelijk is dat de genen na 150 jaar nog sterk aanwezig zijn. Zowel bij de jongens als meisjes zijn rode haren en gezette neuzen dé sterk herkenbare eigenschappen van dit geslacht.

Meer genealogische info: "Welkom in de wereld die kermis heet" of Christina Brunselaar-Sipkema.

       

               Het wapen van de familie Atsma
                  Linker kwartier:    Een afbeelding van de stamvader, Bakker H.R. Atsma.  In  
                                                  zijn hand een broodstok met daarop 3 broden. Tijdens 
                                                  de grote brand van 1750 vond men na de brand in de oven 3 
                                                  broden die precies gaar waren. Na de weder-opbouw kreeg 
                                                  de bakkerij de naam:   " De Drie Brooden"

                 Rechter kwartier:  Een traditioneel draaimolen paard. Beroepsuitdrukking van     
                                                  de huidige stamhouder, geboren op 27-11-1963 te Zaandam.  
                                                  Het beroep werd tot 1996 beoefend.

                 Rechts-boven       een afbeelding van de Heilige Christoffel.  Beschermheilige 
                                                 van alles wat reisd. 

                 Helmteken:           Een driemaster.  Dit symboliseert de voorvaderen van de 
                                                 huidige wapenhouder.  De voorvaderen hadden allemaal 
                                                 beroepsmatig met scheepvaart te maken.

                Vanaf 1996 beoefend de wapendrager het beroep van -internationaal- chauffeur 

     

          Het wapen van de familie van Deuveren
                                                          Beschrijving van het wapenschild:

                Een oranje schild en Hollands-blauw omrand, bestaande uit drie kwartieren die                                         door een in Hollands-blauw uitgevoerde T (transport) worden gescheiden.

                Bovenste kwartier:   Een afbeelding van J.G. van Deuveren Sr. die twaalf jaar
                                                     als melkrijder in het bedrijf van zijn vader heeft gewerkt.
                                                     Verdeeld over de linker- en rechterhoek het jaartal 1957.
                                                     Dit symboliseerd het jaar waarin J.G. van Deuveren Sr. zijn
                                                     eigen transportbedrijf te Stoutenburg oprichtte.

                Linker kwartier:         Een afbeelding van een Scania Vabis met neus.  Met dit
                                                     type auto heeft de oprichter jarenlang zijn werk 
                                                     uitgevoerd.  Ook nu nog wordt deze afbeelding door het
                                                     bedrijf gebruikt

                Rechter kwartier:      De inktpot met ganzeveer symboliseerd J.G. van Deuveren
                                                     hoofd planning en klantencontact.
                                                     De boomstam: J. van Deuveren, in- en verkoop houtvezel.
                                                     Het wiel: B. van Deuveren, beheer wagenpark en op- en
                                                     overslag.

                Helmteken:                Een in goud uitgevoerde Barnevelder.
                                                     Dit symboliseerd de woonplaats van de wapendragers 
                                                     en stamhouder, die zich sinds 1977 daar vestigden.

                                                    In de horizontale balk de Latijnse tekst: Nil volentibus
                                                    arduum.     (Niets is onmogelijk voor hen die willen)
                                                    In de verticale balk drie sterren, die de drie broers 
                                                    symboliseren.     

____________________________________________________________________________________________________________________________

   Het wapen van de familie van Tilborg

                                                        Beschrijving van het wapenschild:
               Een tweekleurig schild en zwart omrand, bestaande uit vier kwartieren.

        Eerste kwartier:      Het wapen van Noord-Brabant.  Vanaf 1818 tot heden ten dagen                                                                     hebben Cornelis van Tilborg en zijn nazaten in Brabant gewoond.

               Tweede kwartier:   Op een in wijnrood uitgevoerde achtergrond de rivieren Merwede  
                                                  en de Maas.  Hier is gelegen het land van Heusden en Altena, de
                                                  geboortegrond van de familie.  Het merendeel der nazaten 
                                                  waren/zijn chauffeurs en handelaren/kooplui, dat door een wiel 
                                                  wordt uitgedrukt.             

               Derde kwartier:       De twee zwanen staan voor liefde en verbintenissen.  
    
               Vierde kwartier:      De molen van Veen.   De woning links van de molen gelegen 
                                                  was de ouderlijke woning van M.J. Duyster, die op 22 mei 1958 
                                                  ten gemeentehuize van Veen J.J. van Tilborg huwde.  
                                                  Hun vier kinderen kinderen zijn wederom in Veen geboren. 

               Helmteken:              Een in staal uitgevoerde kroon, die de bijnaam van de familie                                                                          symboliseerd.   De bijnaam "de Kroon" werd afgeleid van de 
                                                  straat waarin zij woonden: de Kroonstoep te Wijk en Aalburg.